Assoc. Prof. Darin Tenev, Phd


Phone: 032/ 261 396
E-mail: darin.tenev@gmail.com
Address: 21 Kostaki Peev Street, fl. 1, Plovdiv 4000, Bulgaria
Visiting hours:

Field of the scientific qualification

Education

Field of the scientific qualification:

                Theory of Culture, Theory of Literature

Education:

      Habilitation

                2014, Sofia University "St. Kliment Ohridski"; Digressions. On Jacques Derrida

     PhD:

                2008, Sofia University "St. Kliment Ohridski", The Fictional Construction of the Literary Image. Models of Language Mediation of Fictional Images in Modernist Literature

     Master:

                2003, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Theory of Literature, The Problem of Fictionality in T.S. Eliot's ‘The Waste Land'

      Bachelor:

                2002, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgarian Philology, Japanese Studies

Professional experience

Professional experience:

      Occupied lecturer's duties at this stage:

                Since 2014 associate professor teaching Philosophy and Sociology after Modernity, Introduction into Psychoanalysis, "Sociology and Human Sciences" Department

Memberships

                Member of the Institute for Critical Social Studies

                Member of the Association of Bulgarian Translators

Have a command of languages

                Bulgarian, English, Japanese, Russian, French, German

Publications

Monographs:

                1. Фикция и образ. Модели, Пловдив: Жанет 45, 2012.

2. Отклонения. Опити върху Жак Дерида, София: Изток-Запад и ФСХИ, 2013.

Studies:

                "Possibility and Negativity", CAS Working Paper Series, Issue 6, Sofia, 2014.

Scientific papers and reports:

2. "Японското хайку в България", в-к "Литературен вестник", 29.05-04.06.2002г., бр.21

3. "Красота срещу истина. (Върху "Марионетки" от Чавдар Мутафов)", сп. "Следва", декември 2003, бр.7

4. "‘Каква му е Хекуба?'", в Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет Коларов, София, 2004

5. "Японската феминизация", сп."Алтера", бр.2, 2005

6. "Тихото търсене", в-к "Литературен вестник", 20-26.07.2005, бр.27

7. "По улиците на Токио", сп."Алтера", бр.7, 2005

8.「記憶の措定をめぐって」、物語研究、特集〈記憶〉、第六号、3/2006、p.36-46. ("Киоку но сотеи о мегутте" ("Върху постулатите на паметта"), в сп. Моногатари кенкю, бр.6, 2006, с. 36-46. На японски.)

9. "Как се появява нов образ? (Върху "Болно лице на дъното на земната повърхност" на Хагивара Сакутаро)", в сп. Панорама, ІХ, 2006

10. "Кажи ми какво мислиш за превода, за да ти кажа кой си", в сп. Панорама, ІХ, 2006

11. "Преразглеждане на кризата на модернизма в светлината на кризата на европейските науки с оглед изясняване ролята на литературата", Електронно списание LiterNet, 22.10.2006, № 10 (83)

12. "Предвиждането на образа", в сп.Алтера Академика, год.1, кн.2, лято 2007, cc. 133-150.

13. Представяне на Люблянска Лаканианска школа, в сп. Алтера Академика, год.1, кн.2, 2007

14. „Сто години от рождението на Морис Бланшо", в-к „Литературен вестник", 3-9.10.2007, бр.31

15. „Ангелът и тялото (Един прочит на „О-хи-ку-сан" на Александър Вутимски)", Електронно списание LiterNet, 2007, бр.11 (96)

16. „Счупеното колело на времето", в-к „Култура", 03.10.2008, бр.33

17. „Където е нищото.Философската школа в Киото", сп. Алтера Академика, год.2, кн.4(8), зима 2008, с.7-18.

18."Куфарът на Гео Милев", в-к „Литературен вестник", 25-31.03.2009, бр.11, с.10

19. „Куфарът на Далчев", в-к „Литературен вестник", 25-31.03.2009, бр.11, с.12

20. „Не реши змиите", в-к „Литературен вестник", 1-7.07.2009, бр.24, с.3

21. „Образ, въобразяване, съобразяване: „Арабия" на Дж.Джойс", сп. Литературна мисъл, 1/ 2009, с.162-185

22. „Наследството като стратегия за вярност", сп. Социологически проблеми, 1-2/ 2009, с.41-59

23. „Долина на умиращи звезди", Moon lake. Сборник есета, София: Алтера, 2009, с.67-78

24. „Как литературоведски да четем литературни творби", „Не съм от тях". Канонът на различието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф.д-р Никола Георгиев, София: Университетско издателство „Св.Климент Охридски", 2009, с.509-517

25. „Вулгарно литературознание. Въведение", в-к „Литературен вестник", 2-8.12.2009, бр.38-39, с.7

26. „Възможността на теоретичния модел и нейното отношение към литературната потенциалност", Електронно списание LiterNet, 27.12.2009,  №12  (121)

27. „Вулгарно литературознание. Правила за движение по пътищата на литературата", в-к „Литературен вестник", 3-9.03.2010, бр.8, с.7.

28. „Вулгарно литературознание. Дегустационно литературознание", в-к „Литературен вестник", 2-8.06.2010, бр.20, с.12.

29. „Остин и Мос с Дерида: Дар и речеви актове", сп. Критика и Хуманизъм, кн.32, бр.2/ 2010, с.199-209.

30. „Дерида и Адорно – съпротивата на остатъка", сп. Критика и Хуманизъм, кн.34,  бр.4/ 2010, с.33-54.

31. „Вулгарно литературознание. Кулинарно литературознание", в-к „Литературен вестник", 3-9.11.2010, бр.35р с.7.

32. "Austin and Mauss with Derrida: Gift and Speech Acts", Critique & Humanism, Vol.35, special issue 2010, pp.275-284.

33. „Вулгарно литературознание. За трите вида литература", в-к „Литературен вестник", 23-29.03.2011, бр.10, с. 6.

34. „Отваряне на пред-структурата: негативност, време, възможност", В: Бездната Хайдегер, съст. Георги Ангелов, Асен Димитров, Георги До нев, Валентин Канавров, Благоевград: УИ „Неофит рилски", 2011, с.118-137.

Разширен вариант публикуван в сп. Социологически проблеми, специален брой 2011, с. 95-112.

35. „Фикционалната граница: конститутивната функция на миналото несвършено време в литературната фикция", В: Научни трудове в памет на Георги Герджиков, съст. Тодор Бояджиев, Венче Попова, Красимира Алексова, София: УИ „Св. Климент Охридски", 2011, с. 540-555. 

36. „Невъзможният разказ и скритата основа на субекта (Върху дневник от времето на социализма)", Социологически проблеми, 3-4/ 2011, с.194-217.

37. „Неопределеност и маргиналност при въвеждането на персонажи във фикционални произведения", В: Маргиналното в/на литературата, съст. Рая Кунчева, София: Издателски център Боян Пенев, 2011, с. 417-442.

38. „The Threshold of Meaning (Notes on Literary Phenomenological Archeology)", In: Vision and Cognition, ed. Teresa Dobrzynska and Raya Kuncheva, Sofia: Boyan Penev, 2011, pp. 332-339.

39.「物語の支え:文学理論の視点から見た日本語教育」,

日本語教育連絡会議論文集, Vol. 24, 3/ 2012, p. 109-115. („Моногатари но сасае: бунгакурирон но шитен кара мита нихонго кьоику" („Опората на повествованието: обучението по японски от гледна точка на литературната теория"), Нихонгокьоику ренракукаиги ронбуншю, т.24, 3/ 2012, с.109-115.)

40. „Логиката на преутвърждаването и оттеглянето на политическото", Критика и хуманизъм, кн.38, бр.1/ 2012, с. 289-309.

41. "Negativity and Doubling in the Literary Work of Art (Introductory Sketches. W. Iser and T. W. Adorno)", In: L'Extralittéraire, Eds. Ivan Mladenov, Marie Vrinat-Nikolov, Andrey Tashev, Sofia: Paradigma & "Boyan Penev", 2012, pp. 53-69.

42. „Хайдегер като възможност – за социологията", Социологически проблеми, 1-2/ 2012, с. 459-469.

43. „Стихът като възможност и литературната археология", В: Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева, София: Контекст, 2012, с. 18-32.

44. „Визуалното и образът", Литературен вестник, бр. 37 от 14-20.11.2012, с. 11.

45. „Дълбокото-общото-цялото, или за чудовищната общност на енигмата", Литературен вестник, бр. 37 от 14-20.11.2012, с. 14.

46. „Колективни идентичности и възможни светове", Социологически проблеми, специален брой 2012, с. 92-100.

47. "Logic of Reaffirmation and the Retreat of the Political", Critique & Humanism, Vol.40, special issue 2012, pp. 291-311.

48. „Авторът тук", В: Невидимата школа. Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов. Изплъзващият се предмет на литературознанието, съст. М. Николчина, М. Янакиева, А. Личева, К. Спасова, Г. Георгиева, А. Ташев, Ч. Парушев, София: Фондация „Литературен вестник", 2014, с. 144-155. Съкратена версия в: Литературен вестник, бр. 1 от 9-15.01.2013, с. 1, 16.

49. „Призрачни истории в стаята на безкрайните възможности (Бележка върху „Нестор" в Одисей на Джойс), Литературен вестник, бр. 9 от 6-12.03.2013, с. 13.

50. „Другото всекидневие (Залогът на две съвременни интерпретации на Хайдегер)", В: Чужденецът и всекидневието. Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев, София: НБУ, Институт за критически социални изследвания, 2013, с. 171-182.

51. „Деконструкция на въображението", сп. Пирон, бр. 6, 2013, достъпно на: http://piron.culturecenter-su.org/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/

52. „Потенциалност и негативност (Върху една логическа грешка у Агамбен)", Литературен вестник, бр. 15 от 17-23.04.2013, с. 9-10.

53. „Литературната творба: актуализация, идентичност, уникалност", Социологически проблеми, 3-4/ 2013, с. 165-175.

54. "Being and Difference: Beyond Finitude with Badiou and Derrida", In: Event and Immortality (Literature, Language, Philosophy, Science), Ed. by O. Nikolova, D. Tenev, K. Spassova, Sofia: "St. Kliment Ohridski" Sofia University Press, 2013, pp. 464-479.

55. 「喪われる領土―日本アヴァンギャルド雑誌『亞』の場合」、小川寛大訳、『日本文学からの批評理論―亡霊・想起・記憶』、高木信、木村朗子、安藤徹編、東京、笠間書店、2014、216-253頁. ("Ushinawareru ryodo – Nihon avanga-do zasshi A no baai [Fading territories. The case of the Japanese Avantgard Magazine  A]", trans. Ogawa Kandai, In: Nihonbungaku kara no hihyoriron – borei, souki, kioku [Theorizing Japanese Literature. Ghosts, Evocations, Memories], Ed. by Takagi Makoto, Kimura Saeko, Ando Toru, Tokyo: Kasama Shoten,2014, pp. 216-253.)

56. "Exhausted Imagination?",  сп. Пирон, бр. 7, 2013-2014, достъпен на:

http://piron.culturecenter-su.org/category/bydeshte-i-vyobrajenie/

57. „Не-можене и възможност", Литературен вестник, бр. 23 от 18-24.04.2014, с. 11.

58. „Въпросът бунт и крехкото наследство на Европа", Литературен вестник, бр. 30 от 01-07.10.2014, с. 13.

59. „Правото на тайна и субективацията (Върху фрагмент от ученически дневник от 1964-1965 г.)", В: Любовта при социализма. Образци, образи, табута, съст. Даниела Колева, София: Център за академични изследвания, 2015, с. 273-287.

 

60. „Две версии на онтологичната трансфигурация: Бележки върху Луи Марен и Ханс Белтинг", сп. Пирон, бр. 9, пролет 2015, достъпен на:

http://piron.culturecenter-su.org/2015-9-darintenev-dve-versii-na-ontologichnata-transfiguracia

61. 「猫、眼差し、そして死」、南谷奉良訳、『人文学報』511号、2015年6月、113-145頁. ("Neko, manazashi, soshite shi", trans. by Minamitani Yoshimi, Jinbungakuho, No. 511, June 2015, pp. 113-145.) "The Cat, the Look, and Death", The Journal of Social Sciences and Humanities, No. 511, June 2015, pp. 113-145.

62. 「デリダにおける贈与と交換」、横田裕美子、松田智裕、亀井大輔訳、、『人文学報』511号、2015年6月、163-187頁. ("Derida ni okeru zouyo to koukan", trans. by Yokota Yumiko, Matsuda Tomohiro, and Kamei Daisuke, Jinbungakuho, No. 511, June 2015, pp. 163-187.) "Gift and Exchange in Derrida" , The Journal of Social Sciences and Humanities, No. 511, June 2015, pp. 163-187.

63. Tenev, Darin. "Jacques Derrida." In Oxford Bibliographies in Literary and Critical Theory. Ed. Eugene O'Brien. New York: Oxford University Press, forthcoming.

Books:

                1. Фикция и образ. Модели, Пловдив: Жанет 45, 2012. ISBN 978-954-491-780-7

2. Отклонения. Опити върху Жак Дерида, София: Изток-Запад и ФСХИ, 2013. ISBN 978-619-152-301-6

Activities

Scientific projects:

  • (2010 - 2014) Project of Foundation "Critique and Humanism": "Contradictions of the Heritage", supported by the National Science Fund
  • (2011 - 2012) Project of the Foundation for Human and Social Studies: "Challenges to Representative democracy Today", supported by the national Science Fund
  • (2012) Project of the Department for Literary Theory, SU, "New Paths for Literary and Critical Theory I. Literature and the Plasticity of the Political"
  • (2009-2011) Bulgarian-Slovenian Project on «Theory of Practical Logic as an Organon for the human Sciences"

Participation in scientific forums:

1. Symposium of Memory, organized by Monogatari Kenkyukai, Sizuoka University, August 24th 2005. Presented paper: "Kioku no sotei wo megutte"

2. Philosophical conference on Death; Gyulechitsa, May 8-13 2006. Presented paper: "Possibility and death: Problems of Literature"

3. Science conference "The Philological Project in the beginning of the 21st Century", University of Sofia, May 17th 2006. Presented paper: "Potebnya's Conception of the Image

4. "Postcolonialism and postsocialism" with Gayatri Spivak, organized by CAS-Sofia, may 12th 2006. Presented paper: "Three questions to Spivak"

 5. Conference "The Art of Translation. Translating Titles. The Role of the Editor. The Time of Translation", organized by the Association of Bulgarian translators May 15th 2006. Presented Paper ‘Tell me what you think about translation, and I will tell you who you are"

6. International Conference "Bourdieu and the Critique of Theoretical Reason", organized by the Institute for Critical Social Studies, Sofia and Plovdiv, November 3-4 2006.

7. International Symposium of the Mediterranean phenomenological Network for Intercultural Dialogue, June 25-27 2007, Napoli. Presented paper: „Garder – la crise du sens"

8. Conference « I am not one of them » : The Canon of Difference, University of Sofia, Nov. 29-30 2007. Presented paper: "How to read literary works as a literary scholar?"

9. International conference "Reading The Capital, Rewriting The Capital (140 years later)", organized by the Institute for Critical Social Studies, Plovdov university and "Critique and Humanism" Foundation, Plovdiv, April 6-7 2008.

10. Philosophical conference "Imagination and Imaginary Worlds", Gyulechitsa, April 14-19 2008. Presented paper: "Imagination Surpirsed: Notes on Phenomenology of Imagination"

11. International conference "Glance and Meaning", organized by the Institute for Literary Studies at the Bulgarian Academy of Sciences, Sept. 25-26 2008. Presented paper: "The Threshold of Meaning. Notes on Literary Phenomenological Archeology"

12. Methodological conference "Shared Ideas about Literary Theory", organized by the Institute for Literary Studies at the Bulgarian Academy of Sciences, Nov. 27-28 2008. Presented paper: ‘The Possibility of theoretical models and its relationship with literary potentiality"

13. International conference "Literature and Literary Criticism", organized by the Institute for Literary Studies at the Bulgarian Academy of Sciences, Dec. 1-2 2008. Presented paper: "Beyond Actualization. The (taking) place of Literary Potentiality"

14. Conference "Philosophical Logic from the Beginning of the 20th Century and the Boundaries of Logic", organized by the Institute for Critical Social Studies and the Centre for literature and philosophy at the University of Sofia, Dec. 11-12 2008. Presented paper: "Heidegger's conception of the image and the As-structure"

15. International conference on theory of practical logic, Ljubljana and Koper, Slovenia, May 13-17 2009. Presented papers "Austin and Mauss with Derrida: Gift and Speech Acts" and "The meaning of a return to the concept of formal indication"

16. Conference "Transitions and Boundaries", Universityof Sofia, May 18-19 2009.  Presented paper: ‘The Fictional Boundary: the Constitutive Role of the Imperfect Tense for Literary Fiction"

17. Methodological conference "Shared Ideas about Literary Theory", organized by the Institute for Literary Studies at the Bulgarian Academy of Sciences, Nov. 12-13 2009. Presented paper: "The Cognitive Conception of the Image and the Literary Theory (Notes on Stephen Kosslyn)"

18. Conference "Territories of Comparative Literature", University of Sofia, Nov. 26-27 2009. Presented paper "Fading Territories"

19. Conference Critical Theory and the Short 20 Century, organized by Plovdiv University and the Institute for Critical Social Studies, March 4-6 2010. Presented paper "Derrida and Adorno: The Resistance of the Remainder"

20. Conference "Network Approaches, Practical Logic and Historical Sociology of Socialism", organized by the institute for Critical Social Studies, Belmeken, April 1-3 2010. Presented paper: "The secrets of the Gift"

21. International forum "Problems before Representative Democracy Today", with Chantal Mouffe, organized by the Foundation for Human and Social Studies and the International Philosophical College-Paris, Sofia, June 8-9 2010.

22. International conference: Second Derrida Today Conference, London, July 19-21 2010. presented paper: "Derrida's Possibilities".

23. International conference "Theorizing Japanese Literature: Memories, Evocations, Ghosts", Talinn, Sept. 9-11 2010. Presented paper:"Fading Territories (The Case of the Japanese Avant-garde Magazine A)"

24. Conference "The Extraliterary", organized by organized by the Institute for Literary Studies at the Bulgarian Academy of Sciences, Nov. 25-26 2010. Presented paper "Negativity and Doubling in the Literary Work of Art. Introductory Sketches"

25. International conference on Socialisms and transitions, Ljubljana, Slovenia, April 2-6 2011. Presented paper: „The Story, the Secret, the Subject: A Case Study on a Diary from the Socialist Times"

26. International conference "Logic of the Gift  (from Mauss to Bourdieu and Derrida and beyond)", organized by the Institute for Critical Social Studies and the French Institute-Bulgaria, Sofia, May 2nd, 2011. Presented paper: "Bourdieu and derrida on the Gift: Time, Symbolic Alchemy and Fictionalization"

27. International conference "Event and Immortaity", University of Sofia, May 13-14 2014. Presented paper "Effects of the Event: Beyond Finitude with Badiou and Derrida"

28. International conference "Subjectivation and Idelogical Interpelation", organized by the Institute for Critical social Studies, Sofia, May 29th 2011. Presented paper: "The Right to Sevrecy and Subjectivation (On a fragment of a Student's Diary from 1964-1965)"

29. International summer school "Marginality in Literature", organized by the Institute for Literary Studies at the Bulgarian Academy of Sciences, June 6-10 2011. Presented lecture "Indeterminacy and Marginality in the Introduction of Characters in Fictional Works"

30. 24th Conference for exchange of experience and information in the field of Japanese language teaching, Aug. 18-19 2011.Presented paper:   物語の支え:文学理論の視点から見た日本語教育

31. Second theoretical conference on the "Extraliterary", organized by the Institute for Literary Studies at the Bulgarian Academy of Sciences and the Literary Theory Department of the Sofia univ., Dec 1st 2011. Presented paper: "Literature and Everyday models of Understanding: Indexicality, Imlicature, Heteroglossia"

32. Conference "Models for Thinking the Future", organized by the Cultural Center of the University of Sofia, Dec. 7-9 2011. Presented paper: "Future, Innovation, Event"

33. International conference "Derrida", organized by Goethe University Frankfurt/ Main, Frankfurt, March 14-16 2012. Presented paper: "Imagination Deconstructed, Deconstructive Imagination"

34. Conference "Language, Identity, Politics" with Vincent Decombes, organized by the Foundation for Human and Social Studies, May 4th 2012. Presented paper: "Collective Identities and Possible Worlds"

35. Conference "Critique, Action, Multitude" with Gerald Raunig. Organized by the Foundation for Human and Social Studies, Sofia, June 12-13 2012. Presented paper: "The Transcendental Contra-Band of Community"

36. International conference: Third Derrida Today Conference, organized by University of California Irvine, Macquarie University Australia, and Kingston University UK. Claire Trevor School of the Arts, University of California, Irvine, July 11-13 2012. Presented paper "Image and Transcendence"

37. International conference "Similarity and difference (The Problem of Identity)", organized by the Institute for Literary Studies at the Bulgarian Academy of Sciences, Instytut Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk and Institute of Slovenian Literature and Literary Studies, Sofia, Sept. 17-18 2012. Presented paper: "Uniqueness and Identity of the Literary Work"

38. Conference "The Elusive Object of Literary Studies. The Invisible School: Miroslav Yanakiev, Nikola Georgiev, Radosvet Kolarov", organized by the Institute for Literary Studies at the Bulgarian Academy of Sciences and the Literary Theory Department, Sofia University, Sofia, Nov. 28-30 2012. Presented paper: "The Author Here: Between the Hidden Dissent and the Invisible Change"

39. International conference "Imagination Today", organized by the Cultural Center at the University of Sofia, Sofia-Apriltsi, Dec. 6-9 2012. Presented paper „Exhausted Imagination?"

40. International conference "Languages of Memory in the Literary Text", University of Sofia, April 26-27 2013. Presented paper "On the postulates of Memory"

41. International forum "Metamorphosis and catastrophe", organized by UTCP (University of Tokyo, Center for Philosophy), the Institute for Critical Social Studies and the Sofia Literary Seminar with the support of the Cultural Center at the University of Sofia and CAS-Sofia. Oct. 31st – Nov. 2nd 2013. Presented paper "Non-pouvoir et possibilité"

 

42. International conference "Image and the Present Day" around Hans Belting, organized by the Institute for Contemporary Art, Goethe Institute- Sofia, and the Cultural Center at the University of Sofia, Nov. 7-8 2013. Presented paper: "Two Versions of Ontological Tranfiguration: Remarks on Louis Marin and Hans Belting"

43. Conference "Enlightenment versus Idelogeme. Tzvetan Stoyanov, Atanas Natev, Dimitar Avramov", organized by the Institute for Literary Studies at the Bulgarian Academy of Sciences and the Literary Theory Department, University of Sofia, and the Cultural Centerat the Univ. of Sofia, Nov. 27-29, 2013. Presented paper: "Budi budev and the Animals in the Broceliand Forest"

44. Third international interdisciplinary conference on the cultural history of the present "Visual Anthropology", Apriltsi, Dec. 7-9 2013. Presented paper: "Image and Death"

45. International symposium "Heidegger, the Task of Theoria and Translation" with Rodolphe Gasché, organized by Niigata University, Nov. 26th 2014, Niigata, Japan.

47. International conference "The Philological Project – Crises and Perspectives", University of Sofia, April 24-25 2015. Presented paper "Languages of the Cat"

48. International conference "Literary Form. History and Culture of Aesthetic Modeling", Westfällische Wilhelms Universität Münster, Oct. 5-7 2015. Presented paper: "Modes of Fiction, Models of Fiction"

Graduates and PhD

Other Activities

Prizes, scholarship, specializations, guest professorships, scientific exchange:

1999-2000              "Open Society" Scholarship for a project on the "Agencies in the Lyric Works"

2000-2001              Specialization in Kyoto Kyoiku University, Kyoto, Japan with a Scholarship from the Japanese Ministry of Education and Science

2004-2006              Specialization in Tokyo University, Tokyo, Japan with a Scholarship from the Japanese Ministry of Education and Science

2012-2013              Fellow of the Centre for Advanced Studies – Sofia, Advanced Academia Programme, with a project on "Possibility and Negativity"

2012                         Grant from the American Research Center – Sofia.

2013                         Prize of the Faculty for Slavic Studies, Sofia University, for a literary-theoretical debut with Fiction and Image. Models.

2014                         Guest professor in the "Literarische Form" Graduirtenkolleg, Westfällische Wilhelms Universität Münster

2014                       Guest lectures at Tokyo Metropolitan University and UTCP, Tokyo University, Tokyo, and  Ritsumeikan University, Kyoto.

2015                       Guest lecture at Barnard College, New York.