Prof. Kamen Garenov, DSc


Phone: 032/261-268
E-mail: garena@abv.bg
Address: 24 Tsar Assen Street, fl. 2, 256-a, Plovdiv 4000, Bulgaria
Visiting hours: Wednesday 11,00-12,00 ч., каб. 256-а

Field of the scientific qualification

Theology; Pastoral Theology; General Church History; Homiletics;

Education

2010 appointed Professor 2007 Doctor of Science (History), dissertation topic: "The Military Clergy in Bulgaria (1878-1944); Part-time lecturer at the Faculty of Theology of Sofia University in Pastoral Theology. 2004 Associate Professor in Theology 2002 receives PhD in Theology, dissertation topic "The Mission of the Priest in Parishes with Ethnoreligious Pluralism" 1998 Sofia University St Kliment Ohridski, Faculty of Theology, Major in Theology

Professional experience

Academic positions: Deacon of the Holy Metropolitan of Tarnovo Grigorii 1990-1992; Ordained to priesthood at the Arapovo Monastery, where he receives the name Peter in 1992; Ephemeris and lecturer in Pastoral Theology at Sofia Theological Seminary; Since 2001 Lecturer in Pastoral Theology, Liturgy and Sermon for the major Theology at Plovdiv University's branch Lyuben Karavelov in Kirdjali.

Memberships

Have a command of languages

Russian, Serbian

Publications

Articles:

1. Гарена, К. 2000. Молитва за обич. София. 96 с. 2. Гарена, К. 2001. Религиозно-обществената дейност на Българската православна църква в смесените райони на България. В: Родопско краезнание. Кърджали, с. 46-54. 3. Гарена, К. 2001. Сянката на исляма върху историята на българския народ. В: Родопско краезнание. Кърджали, с. 129-133. 4. Свещеник Петър /Гарена, К./. 2001. Мисията на пастира в районите със смесено население. – Духовна култура, кн. 6, с. 14-17. 5. Гарена, К. 2002. Предизвикателствата пред православния свещеник. София. 272 с. – книга. 6. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2002. Покръстването през Балканската война. В: 90 – години от Балканската война. Кърджали, с. 388-393. 7. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2002. Енорийската църква и нехристиянските общности. В: ХХІ век – Балканите – наука и образование. Кърджали, с. 542-544. 8. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Таврийските българи в Украйна. В: Будни огнища, София, с. 298-303. 9. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Проблеми пред клира на Българската православна църква. - История, кн. 3-4, с. 110-116. 10. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Връзката между Славянобългарския манастир на Атон и Православния просветен център в Кърджали. В: Юбилеен сборник в чест на професор д.м.н. Йордан Йорданов. В. Търново, с. 180-183. 11. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Неизвестните премеждия на един християнин през 1913 година /Спомени на Михал Стоев Илиев/. В: 90 – години от разорението на тракийските българи. Хасково, с. 76-83. 12. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Особености на религиозно-нравственото възпитание в смесените райони. В: Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие. Стара Загора, с. 89-96. 13. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Преображенският дух в живота на военния свещеник Георги Стоянов. В: „Илинденско-Преображенското въстание 1903 година – подготовка, провеждане, последици". В. Търново, с. 111-120. 14. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Фолклорни доказателства за етническите и религиозни взаимовлияния в помощ на пастиря. В: Балкански идентичности, част ІV. София. с. 50-67. 15. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Педагогически насоки за националното възпитание в часовете по Пастирско богословие. В: Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина. Пазарджик, с. 111-120. 16. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Нови сведения за дейността на български свещеници в Заддунавските преселения 19 – 20 век. В: Религия, образование, общество за един мирен свят. Доклади от международна научна конференция. Кърджали, с. 233-249. 17. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Християнското възпитание като средство за утвърждаване на етническото самосъзнание на ученици българи в Таврия, Украйна. В: Религия, образование, общество за един мирен свят. Доклади от международна научна конференция. Кърджали, с. 446-470. 18. Гарена, К. 2004. Българският кръст в Таврия. Кърджали. 346. с. – книга. 19. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2004. Етнически и религиозни взаимодействия в Одринска Тракия и Източните Родопи. /Пастирско изследване върху две неизвестни сведения за етнически взаимодействия в разорена Тракия и тяхното отражение върху религиозния бит на тракийските бежанци./ Кърджали. 268. с. – книга. 20. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2004. За проповедта. Кърджали. 208. с. – книга. 21. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2004. Проповеди. Свитък 1. Кърджали. 174. с. – книга. 22. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2004. За таврическия български мъченик отец Виктор Киранов /1881-1939/. В: CIVITAS DIVINO – HUMANA. София, с. 471-483. 23. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2004. Един опит за религиозно краезнание през 80-те години на ХХ век. Пастирско изследване на терен в прилежащите села на община Правец. В: Православиие и краезнание. В. Търново, с. 112-121. 24. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2004. Връзки между християни и мюсюлмани на ниво поверия и суеверия от практиката на енорийския свещеник. В: Юбилейна научна конференция с международно участие: „100 години музейно дело в град Карлово и 20 години археологически разкопки на средновековната крепост „Аневско кале". Пловдив, с. 118-126. 25. Доц. д-р Петър Гарена. 2006. Нови сведения за военния свещеник Георги Стоянов. В: Православие и краезнание. В. Търново. с. 136-150. 26. Доц. д-р отец Петър Гарена. 2006. Православната икона в българската войска. В: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" България. Научни трудове – История, Том 1, кн. 1, 2006 г., с. 431-437. 27. Доц. д-р Петър Гарена. 2006. Българското духовенство и военните действия през средновековието. В: Държавата на духа. София. с. 158-171. 28. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2005. Отмъщението, религиозната война и днешния терор в светлината на Библията. В: Международна научна конференция посветена на 70-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. В. Търново, с. 231-236. 29. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./, Илиев, И. 2005. Новооткрит оловен амулет от Кърджали. В: „Културните текстове на миналото – носители, символи и идеи" – ІІ текстове на културата и религията. София, с. 150-157. 30. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2005. Имитация на духовен живот или съвременно езичество. В: Международна конференция в чест на професор д-р Тотю Коев. В. Търново, с. 240-246. 31. Отец Петър Гарена. 2007. Взаимопомощ между църква и войска в Родопите /Бележки по моите изследвания на терен/. - Архив за поселищни проучвания. Година единадесета 2007, кн. 1-2, В. Търново. с. 3-29. 32. Петър Гарена. 2007. Участие на духовенството Балканската война. В: Исторически преглед, кн. 5-6, с. 19-31. 33. Отец Петър Гарена. 2007. Участието на свещениците в Руско-турската Освободителна война и в съединението на България. В: 130 години Старозагорска епархия, с. 140-151. 34. Доц. д-р свещ. Петър Гарена. 2007. Военното духовенство на България. Т. ІІ – Документално приложение. София, 745 с. – книга. 35. Доц. дин отец Петър Гарена. 2007. Военното духовенство на България. Т. І – История, дейност и военно-пастирско служение. София, 496 с. – книга. 36. Отец Петър Гарена. 2009. Пастирски проповеди, беседи и слова в храм „Св. Георги" в Кърджали. Свитък ІІ. София, 240 с. – книга. 37. Доц. дин отец Петър Гарена. 2009. Пастирско служение и Богослужебно песнопение. София, 344 с. – книга. 38. Доц. дин отец Петър Гарена. 2009. За необходимостта, ролята и утвърждаването на институцията на военното духовенство. В: Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Пловдив,

Activities

Graduates and PhD

Other Activities